(exjobb) IoT Gateway för den Smarta Fabriken

Endian Technologies söker personer med inriktning mot inbyggda system, med intresse för trådlös kommunikation, Open Source och Linux.

Examensarbetet innebär att utveckla en gateway mellan Profinet och molntjänst respektive trådlösa sensorer, samt att analysera marknaden för IoT-plattformar inom tillverkningsindustrin.

Bakgrund

Den fjärde industrirevolutionen är igång, Industrie 4.0. Tillverkande företag digitaliserar hela sin värdekedja, maskiner och fabriker kopplas upp, och data analytics är centralt i det som brukar kallas Industrial Internet of Things (IIoT). Nya teknologier som kommer in i produktionen är sensornätverk, 3D-printning, och nya verktyg för operatören så som augmented reality och collaborative robots.

Industrie 4.0 har identifierats som ett strategiskt fokusområde av såväl svenska regeringen som EU. Syftet är att skapa en mer kostnadseffektiv och flexibel produktion i konkurrens med omvärlden.

Marknaden för IoT är fragmenterad, och inom industrin ännu i sin linda, vilket hindrar en ännu snabbare utveckling.

Endian ser en viktig affärspotential i att hjälpa företag att införa trådlös teknik i produkutionssystemen och att underlätta införandet av nya sensorer och tillhandahålla information till/från fabriksmiljön. Vi vill skapa oss en uppdaterad bild marknaden för vår fortsatta strategi, och påbörja arbetet med en IoT-gateway för framtida kundprojekt.

Arbetet bedrivs tillsammans med vårt systerbolag Sevab Teknik, verksamma inom industriautomation.

Syfte och mål

Examensarbetet syftar till

  • att sammanställa och utvärdera plattformar och protokoll för Industrial IoT, ur ett tekniskt och ett affärsmässigt perspektiv

  • att ta fram i en demonstrator på vald teknik, som även kan utgöra en plattform för framtida projekt

Utvärderingen spänner från PLC-system till affärssystem, med fokus på ”moln-plattform”.

Demonstratorn som skall tas fram är en gateway mellan fabrikssystemet (Profinet) och sensorer respektive moln-plattform, med en enkel tjänst som kan påvisa affärsnyttan.

sevab_iot

Gatewayen skall anslutas via Profinet till Sevabs system för smart automation (IDA, Intelligent Distributed Automation). Gatewayen ihop med IDA gör det möjligt att skapa en flexibel produktion utan omställnings/ombyggnadstider, och samtidigt tillhandahålla produktionsdata från utrustning och processdata till fabrikssystemet och läsa ut fabriksinformation till omvärlden.

Profinet är ett vanligt förkommande IP/Ethernet-baserad kommunikationsprotokoll inom automation.

Arbetet omfattar huvudsakligen inbyggd mjukvara på en industriell hårdvara med Linux. Sensorer med trådlöst interface (troligen Bluetooth Low Energy) finns tillgängliga. Profinet-stacken som skall integreras är antingen en kommersiell lösning eller open source om det finns.

Kvalifikationer

Arbetet utförs av en eller två studerande på Master-nivå inom Electronics Engineering, Computer Science eller motsvarande.

Vi vänder oss till kandidater med inriktning mjukvara för inbyggda system och mekatronik, helst med ett brinnande intresse för Internet of Things samt Open Source och Linux. Studenter som kan visa på genomförda hobby-projekt eller yrkeserfarenhet inom området kommer att prioriteras.

GENOMFÖRANDE OCH ANSÖKAN

Vi är redo att starta examensarbetet så snart vi hittar lämpliga kandidater, dock senast i januari 2017. Ansökan sker via email till peter.malmberg@endian.se senast 2016-11-30. Beskriv vilka ni är och varför ni skulle vilja göra detta exjobbet.

OM ENDIAN

Endian utvecklar avancerade produkter och tjänster för en uppkopplad värld. www.endian.se

Vi går igång på inbyggda system, öppen källkod, ny teknik, och framtagning av komplexa produkter. Vi är ett litet team av mycket kompetenta medarbetare som vill leverera ett mycket högt kundvärde. Det ser vi till att göra med utvecklingsmiljöer i framkant, långsiktighet i kundrelationer, låg personalomsättning, och medarbetare som utvecklas och brinner för det de gör.

Vi är kända sedan snart 15 år som experter inom Linux för inbyggda system och trådlös kommunikation. Under årens lopp har vi varit med och tagit ett antal framgångsrika produkter till marknaden, inklusive tjänster med användare i hundratusental. Våra kunder finns inom medicinteknik, konsumentelektronik, tillverkningsindustri, marin teknik och fordonsindustri.

Endians systerbolag Sevab Teknik är ett innovativt automationsföretag som erbjuder konstruktion, installation, service. www.sevab-teknik.se